Дизайн поляриметра СканПол
для Aerosol-UA
на платформі ПівденСат

Дизайн СканПол для випробувань в 2018 р.

Оптична схема поляриметра СканПол

Спектральна смуга: 370-1610 нм, шість спектральних каналів:

370 нм – топосферний аерозоль і верхня границя хмар

410 нм – аерозоль над океаном і сушею

555 нм – аерозоль над океаном і сушею, визначення кольору океана

865 нм – аерозоль над океаном і сушею

1378 нм – відокремлення сигнала циррусів, стратосферного аерозоля, відокремлення тропосферного і стратосферного аерозоля під час потужних вивержень вулканів

1610 nm – відокремлення сигнала поверхні від сигнала аерозоля над поверхнею Землі

Півширина діапазона пропускання фільтра 20 - 60 нм

Спостережувані параметри Стокса: I, Q, U (0,90,45,135°)

Фотометрична точність: 4%

Поляриметрична точність: 0.15%

Бортове калібрування: всі три параметри Стокса

   СканПол за своїми параметрами є аналогом APS Glory

Бортові калибрувальні блоки СканПол

Блок радіометричного калібрування Блок  калібрування при нулі поляризації Блок калібрування при поляризації

Лабораторний тест поляриметра СканПол


Еквівалентна схема поляризації поляриметра СканПол.


Стандартна похибка СканПол складає 0.0008, що відповідає відносній помилці  0.08%


Модель калібрування поляриметра Сканпол, 2018

Розташування дзеркал сканера і калібрувальних блоків інструмента СканПол: червона ділянка - дзеркала сканера; блакитні елементи - кварцеві клини вузла деполяризації; зелені елементи - вузол поляризатора - призма Глана, чорний елемент - темновий блок; блок калібрування сонячного випромінювання, видимий під кутом βs. Кути напрямків сканування впоздовж траекторії лежать в діапазоні від βm1 = +50° до βm2 = –60° в надирі (βnadir).