THE ADVANTAGES
OF AEROSOL-UA POLARIMETRY

::: Polarization is a relative measurement that can be made accurately + many scattering angles.

::: Polarimetric ScanPol measurements will be calibrated on the orbit.

::: Polarization change with scattering angle and wavelength gives microphyscs: size, refractive index and shape of aerosol.

::: Synergy of scanner and imager will produce new quality of data, hopefully different from similar aerosol missions.The Ukrainian Aerosol-UA instrument concept at YuzhSat platform provides synergy of precision scanner-polarimeter and imaging polarimeter, and has no analog in other planned missions.


TIMELINE

ScanPol calibration
end 2018

Construction of MSIP one channel
end 2018

Data processing algorithm
end 2018

On flight ScanPol testing
end 2019

MSIP construction
2019

GEOMETRY OF MEASUREMENTS
Орбітальна місія Аерозоль-UA
дистанційного зондування аерозолів в атмосфері Землі

 

Мета проекту

 

Космічна місія Аерозоль-UA призначена для створення бази даних, заснованої на безперервних вимірах поляризаційних характеристик аерозольних і хмарних частинок і їх глобального розподілу в атмосфері Землі протягом тривалого проміжку часу. База даних необхідна для визначення тимчасового і просторового розподілу фізичних характеристик та хімічного складу тропосферних і стратосферних аерозолів, а також хмарних частинок в земній атмосфері і оцінки їх впливу на погоду, клімат та ступінь забруднення навколишнього середовища.

 

Особливості проекту

  • істотне поліпшення модельної параметризації аерозолів, їх джерел, механізмів переносу і процесів взаємодії з іншими компонентами атмосфери;
  • отримання надійних кількісних оцінок прямого і непрямого аерозольних ефектів і їх вкладу в енергетичний баланс кліматичної системи;
  • кількісний опис антропогенних аерозолів і їх впливу на клімат і екологію.

 

Завдання, які вирішуються в процесі місії

 

Проведення узгоджених космічних і наземних фотометричних і поляриметричних спостережень тропосферних і стратосферних аерозолів в широкому діапазоні просторових і часових масштабів:

  • створення бази спостережних даних на основі високоточного вимірювання параметрів Стокса I, Q, U для великої кількості кутів розсіювання в декількох спектральних смугах;
  • рішення оберненої задачі дистанційного зондування і відновлення характеристик аерозолів і хмар (таких як оптична товщина, розподіл за розмірами, хімічний склад, об'ємна концентрація, форма частинок) з необхідною точністю;
  • моніторинг тимчасового і просторового розподілу фізичних характеристик тропосферних і стратосферних аерозольних і хмарних частинок в атмосфері Землі.

 

Концепція дистанційного зондування проекту заснована на точних орбітальних вимірах інтенсивності і поляризації сонячного світла, розсіяного атмосферою і поверхнею Землі, за допомогою скануючого поляриметра в тандемі з ширококутним багатоспектральним іміджером-поляриметром.