Для виконання прийому, збереження та обробки даних проекту Aerosol-UA ЦОД використовує блочну структуру для послідовної обробки даних.