Задачі забезпечення наземної підтримки та валідації даних вимірів:

  • Розробити обладнання та методи для наземної підтримки та валідації вимірів аерозолю в атмосфері Землі для супутникового інструмента Aerosol-UA;
  • Створити методи сбору та збереження данних, програмне забезпечення для обробки та візуалізації синтетичних даних на базі ресурсів центру обробки даних.