ПРОЕКТ  AEROSOL-UA

Наукова необхідність проекту обумовлена значним впливом аерозолю на клімат та навколишнє середовище. Їх кліматичний ефект можна порівнювати з внеском парникових газів. На даний момент не існує точної кількісної оцінки цих ефектів, зокрема, їх антропогенних компонент,  що спричиняє труднощі у формулюванні науково обгрунтованих соціальних та экономічних програм.

    Наукові цілі:

  • Моніторинг просторового розподілу аерозолю в тропосфері і стратосфері Землі
  • Забезпечення найповнішими даними спостережень для точної кількісної оцінки аерозольного внеску в енергетичний баланс кліматичної системи
  • Надання кількісної оцінки внеску антропогенного аерозолю у кліматичні та екологічні процеси

    Проект народився на підгрунтті детального аналізу та обгрунтуванні концепції дистанційного зондування аерозолю яка бере за основу точні орбітальні вимірювання інтенсивності та поляризації розсіянного сонячного світла аерозолями в атмосфері Землі, а також від її поверхні.

    Головна технічна задача проекту полягає в проектуванні, будівництві та запуску на орбіту багатофункціональго високоточного поляриметра, який забезпечить суттєвий внесок у дослідження природного та антропогенного аерозолю, а також його кліматичного та екологічного впливів.  

LogoKBU